27 maj 2019

27 maj 2019

Split payment-zmiany

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt zmiany ustawy o VAT został 16 maja przekazany do konsultacji publicznych. Przewiduje on , że od 1 września 2019 r., do transakcji, których  wartość przekroczy 15 tys. zł, a nabywane towary lub usługi będą wymienione w  załączniku nr 15 do ustawy o VAT, przedsiębiorcy  będą musieli obowiązkowo stosować split payment.  Projekt zawiera również pewne ułatwienia w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, które będą miały zastosowanie zarówno do obligatoryjnej jak i dobrowolnej formy.

Projekt przewiduje kary:

-dla  wystawcy faktury sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak i kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

– dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754/katalog/12591301#12591301  (Źr.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).