14 kw. 2016

14 kw. 2016

Służbowy samochód do celów prywatnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 25 stycznia 2016 r., nr ILPP1/4512-1-808/15-4/HW wyjaśniła, że spółka udostępniająca swoim pracownikom nieodpłatnie służbowe samochody do celów prywatnych nie wykonuje czynności opodatkowanych w przypadku, gdy od zakupu tych pojazdów odliczyła jedynie 50% VAT.( Źr. Rzeczp.nr 86–K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).