7 cze 2016

7 cze 2016

Służba Celna wzmocniła kontrole na granicach.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej służby celnej poinformowało, że w  okresie zwiększonego ruchu granicznego, związanego z planowanym Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży w lipcu 2016 r., w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osób przekraczających granicę, jak i  obrotu towarowego z zagranicą Służba Celna podjęła wzmożone działania kontrolne na wszystkich przejściach granicznych w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim. W związku z tym może nastąpić wydłużenie czasu odprawy. Potrzebę wzmożonych kontroli wymusza zwiększony ruch graniczny i możliwość wykorzystania go przez organizatorów przemytu towarów niebezpiecznych (np. broni),  nielegalnej migracji, przemytu towarów bez uiszczenia należności, . Zadaniem  Służby Celnej na granicach zewnętrznych UE jest m.in. niedopuszczanie do obrotu towarami, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa lub naruszają przepisy o ochronie życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo Służba Celna wzmocniła kontrolę prawidłowości obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Służba Celna w tym zakresie ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną. (Źr www.finanse.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet