22 sty 2018

22 sty 2018

Slow steaming sposobem na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na statkach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jak wynika z najnowszych badań Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) emisja gazów cieplarnianych przez masowce, kontenerowce i tankowce może być obniżona o 33%., jeżeli te jednostki będą pływały wolniej. Oprócz zmniejszania emisji slow steaming wykazuje też inne zalety. Może on doprowadzić do większego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w krajach skupiających się na budowie statków, przy czym IMO przewiduje, że produkcja statków może wzrosnąć o ponad 30 %. Jedynie zmniejszenie prędkości może doprowadzić żeglugę do wykonania postanowień Porozumienia Paryskiego. Masowce, kontenerowce i tankowce odpowiadają za 52% globalnej emisji gazów cieplarnianych przez żeglugę. Organizacja będzie pracowała nad strategią redukcji emisji na rok 2018. Wtedy może dowiemy się, czy limit prędkości dla statków zostanie wprowadzony.   (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet