17 lip 2020

17 lip 2020

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej propozycję uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń VAT. SLIM VAT(simple, local and modern)  to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane Ministerstwu Finansów oczekiwania przedsiębiorców,jest on efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany.

Proste fakturowanie

Faktury korygujące in-minus

Rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Zmiana znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.

Faktury korygujące in-plus

Wprowadzenie w ustawie o VAT  przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania).

Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. Nie dawało to odpowiedniej pewności prawa.

Teraz podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy

( o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych).Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.Wyeliminuje to częste i niepotrzebne, ani dla biznesu ani dla administracji podatkowej, korekty VAT.

Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Podniesienie kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Przybliżenie limitu jednorazowych prezentów (bez zbędnych obowiązków formalnych) w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.

Więcej informacji na temat SLIM VAT i prezentacja znajduje się na stronieMF:

https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat–uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat (Żr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet