19 maj 2020

19 maj 2020

Skutki podatkowe wsparcia finansowego w postaci pożyczki

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów zamieściło informacje dotyczące subwencji finansowej-pożyczki otrzymywanej w ramach Tarczy Finansowej . Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka.

Subwencję finansową (pożyczkę) mogą otrzymać podatnicy będący przedsiębiorcami.

Jak wyjaśniło MF otrzymanej pożyczki w ramach Tarczy Finansowej podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych .Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania.

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

Wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek zalicza się do przychodów . Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR. ( (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet