26 kwi 2017

26 kwi 2017

Skarga Holendrów na polskie przepisy o monitorowaniu przewozu drogowego towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Holenderskie stowarzyszenie przewoźników i logistyków Transport en Logistiek Nederland (TLN) skierowało do Komisji Europejskiej skargę w związku z wprowadzeniem przez Polskę przepisów o monitorowaniu przewozu drogowego towarów (ustawa z dnia 9 marca 2017 r.). W argumentacji wskazano na negatywny wpływ nowych polskich uregulowań na przewozy drogowe do/z i przez Polskę, dodatkowe obciążenia administracyjne, potrzebę zatrudnienia pośredników i przygotowanie systemu  SENT jedynie w języku polskim. Podkreślono  dyskryminacyjny zdaniem TLN charakter ustawy ograniczający dostęp do polskiego rynku i naruszający zasadę swobodnego przepływu towarów a także sankcje pieniężne nakładane na przewoźników i kierowców w przypadku błędów popełnianych przez innych uczestników łańcucha dostaw. Zdaniem TLN polskie regulacje winny zostać ocenione przez KE pod kątem ich zgodności z prawem unijnym.      (źr. DGP nr 80 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet