8 mar 2018

8 mar 2018

SENT-w projekcie objęcie monitorowaniem oleju opałowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że wprowadzone zostaną kolejne zmiany w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Celem zmian wprowadzanych w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest objęcie  systemem monitorowania  przewozów oleju opałowego (bez względu na jego objętość w przesyłce) oraz umożliwienie pośredniczącym podmiotom olejowym oraz podmiotom zużywającym te wyroby składania w tym systemie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych. Zmiany te są nierozerwalnie związane ze zmianami wprowadzanymi w ustawie o podatku akcyzowym. Przewiduje się, że objęcie obrotu olejem opałowym monitorowaniem za pośrednictwem systemu SENT uszczelni system podatkowy i usprawni system kontroli.(Źr.bip.kprm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet