19 cze 2020

19 cze 2020

Senat wprowadza poprawki do tarczy antykryzysowej 4.00

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Senat wprowadził 126 poprawek do tarczy antykryzysowej 4. Za ich sprawą m.in. zostanie wzmocniona pozycja wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, zmniejszona władza prezesa UOKiK nad przejęciami firm, ograniczenie odpraw z tytułu rozstania z pracodawcą obejmie umowy cywilnoprawne, zostanie przesunięte wdrożenie PPK w kolejnych kategoriach firm. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Senat przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382).

Ważne poprawki dotyczą m.in. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Poprawiają one pozycję wierzyciela. Bardzo ważna poprawka dotyczy też przepisów antyprzejęciowych.  Kontroli nie będą podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Inna poprawka sprawi, że odprawa po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej też nie będzie mogła przekraczać 26 tys. złotych. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 18.06.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet