30 mar 2023

30 mar 2023

Senat rekomenduje ponad 30 poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Senacka komisja infrastruktury zarekomendowała kilkadziesiąt poprawek do ustawy o drogach publicznych, która ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy. Mają one przede wszystkim charakter techniczny i doprecyzowujący. Senatorowie będą głosować nad przyjęciem nowelizacji podczas najbliższego posiedzenia Senatu, które rozpoczyna się jutro.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie elektronicznego poboru opłat drogowych i określić zasady wprowadzania elektronicznych systemów. Ma zawierać także ważną zmianę dla kierowców, dzięki której zostanie im umożliwione opłacanie przejazdu na terenie UE w ramach jednolitego systemu EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej).

W nowelizacji znajdzie się również przepis, dzięki któremu wojewodowie będą mogli sprawniej ogłaszać inwestycje drogowe na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i szybciej zawrzeć umowy o finansowanie z samorządami. Podczas dzisiejszego posiedzenia senacka komisja infrastruktury zarekomendowała przyjęcie ponad 30 poprawek, które mają charakter głównie porządkujący i doprecyzowujący. Nowelizacja będzie przedmiotem głosowań na najbliższym posiedzeniu Senatu, które rozpoczyna się29.03.br.  ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.28.03.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet