15 maj 2018

15 maj 2018

Senackie poprawki do nowelizacji ustawy dotyczącej monitorowania przewozu towarów wrażliwych przyjęte przez Sejm

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm przyjął w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy dotyczącej monitorowania przewozu towarów wrażliwych koleją oraz kontrolę transportu produktów leczniczych. Jedną z poprawek jest  zwolnienie maszynisty z odpowiedzialności za wykroczenie, jeśli rozpocznie przewóz towarów koleją bez numeru referencyjnego lub „dokumentu potwierdzającego przesunięcie wewnątrzmagazynowe”.

Inne poprawki przewidują m.in., że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru ujawnionego nie podczas kontroli na drodze, a podczas postępowania podatkowego nie dojdzie do wymierzenia kary pieniężnej jedynie „jeśli nie doszło do uszczuplenia zarówno w podatku VAT, jak i w podatku akcyzowym, a nie jedynie jeżeli nie doszło do uszczuplenia w jednym z tych podatków”.

Podstawowym celem nowelizacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych. Chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, a także produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu  – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do ustawy wprowadzono także rozdział dotyczący sposobu monitorowania przewozu produktów leczniczych. Każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. Ta regulacja ma ograniczyć wywóz specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) za granicę.

Nowe przepisy przewidują, że jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zniknie, kara wyniesie 100 tys. zł.
(źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet