21 maj 2021

21 maj 2021

Sejm uszczelnił VAT w międzynarodowym e-handlu

Przez:

Sekcja: Aktualności

W czwartek Sejmu uchwalił dużą nowelizację ustawy o VAT. Chodzi o tzw. skład tzw. pakiet e-commerce. Zmiany dotkną sektora handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek spoza Unii Europejskiej. Nowe zasady rozliczania VAT wejdą w życie już od 1 lipca 2021 roku. Przy okazji wprowadzono też ulgę związaną z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

Sejm odrzucił poprawkę Mirosława Suchonia (Polska 2050) rozszerzającą katalog dowodów, którymi można by wykazać, że wewnątrzwspólnotowa dostawa została dokonana.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.: likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro, a także znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Nowe przepisy mają też nałożyć obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników. Zdaniem MF, ułatwi to, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:

  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.  (Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 20.05.2021r. /HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet