6 sie 2018

6 sie 2018

Sejm uchwalił zmiany do ustawy o transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

25 lipca Prezydent RP podpisał dwie ustawy mające duże znaczenie dla firm transportowych w Polsce. Tym samym zakończył się ostatni etap prac nad ważnymi dla branży aktami prawnymi: Są to:

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.

Ustawy wprowadzają szereg istotnych zmian w przepisach dla firm transportowych, których . najważniejszym skutkiem jest nowy taryfikator kar dla kierowców, przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem.

Ustawy czekają na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.           (DA)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet