7 lut 2018

7 lut 2018

Sejm – pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotem było monitorowanie przewozu towarów wrażliwych koleją (paliwa silnikowe i ich pochodne, dodatki do paliw, oleje smarowe, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, alkohol etylowy skażony, susz tytoniowy) oraz kontrola transportu produktów leczniczych. Po debacie projekt został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych i komisji infrastruktury. Celem projektu nowelizacji ustawy wg.  uzasadnienia jest ograniczenie „możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów towarów wrażliwych, (…)”, także „objęcie systemem monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wskazanych przez ministra zdrowia”, które są zagrożone nielegalnym wywozem do innych państw członkowskich Unii Europejskich i państw trzecich.

Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do projektu wprowadzono nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych – każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.

Nowe przepisy przewidują, że jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zniknie, kara wyniesie 100 tys. zł.

(źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet