17 sty 2022

17 sty 2022

Sąd Najwyższy: Po trzech latach przedawnia się roszczenie o naprawienie szkody powstałej w wyniku zakazu konkurencji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jeżeli naruszenie zakazu konkurencji polega na podjęciu dających się określić, powtarzających się naruszeń zakazu konkurencji, roszczenia wspólnika przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jednak niż z upływem trzech lat, liczonych odrębnie w stosunku do każdego zachowania. Taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

O ile w przypadku, gdy naruszenie zakazu ma charakter jednorazowy, zidentyfikowanie tego momentu nie budzi wątpliwości, o tyle w sytuacji, gdy mamy do czynienia z naruszeniem o charakterze powtarzalnym, zagadnienie to stwarza problemy.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w odpowiedzi na pytanie prawne stwierdził w uchwale , że jeżeli naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 56 par. 2 k.s.h., polega na podjęciu dających się zindywidualizować, powtarzających się zachowań, roszczenia wspólnika przewidziane w art. 57 par. 1 k.s.h. przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jednak niż z upływem trzech lat (art. 57 par. 2 k.s.h.), liczonych odrębnie w stosunku do każdego zachowania. Sygnatura akt III CZP 7/22, uchwała z 12 stycznia 2022 r.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 17.01.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet