9 gru 2020

9 gru 2020

Rządowy system wystawiania faktur -projekt

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z harmonogramu prac rządu wynika, że wkrótce zmienione zostaną przepisy dotyczące wystawiania faktur. Resort finansów chce stworzyć specjalny system do fakturowania. Rząd pracuje nad wprowadzeniem możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Ma to być jedna z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych będzie istniała możliwość ich wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Dla podatników wystawiających w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane oraz spełniających warunki m.in. w zakresie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny oraz składania deklaracji za każdy okres rozliczeniowy, projektowana ustawa wprowadza preferencję w postaci skróconego z 60 dni do 45 dni terminu zwrotu podatku VAT. Planowany termin przyjęcia projektu wyznaczono na pierwszy kwartał 2021 r.,co oznacza, że dobrowolne e-faktury mogą zostać wprowadzone od drugiego lub trzeciego kwartału 2021 r.  (Źr.www.prawo.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet