14 wrz 2020

14 wrz 2020

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Sejmu RP  opublikowano rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. (Druk nr 590)

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zmiany w art. 146aa ustawy o VAT.

Zgodnie z projektem  powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7% nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

– jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa;

– osiągnięte zostaną wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1 tego przepisu.

Obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.  Projekt zakłada wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  W dniu 10 września br. projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

(Źr.www.legislacja.gov.pl, Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet