10 gru 2018

10 gru 2018

Rząd Wielkiej Brytanii przeznaczy fundusz 8 mln GBP dla firm spedycyjnych i przedstawicieli celnych z przeznaczeniem na szkolenia i inwestycje w IT.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyniku rozmów z branżą Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Spraw Celno-Podatkowych ogłosiło, iż przeznaczy środki na wsparcie kształcenia w zakresie spraw celnych i procesów cyfryzacji, co winno pomóc zwiększyć zdolności sektora wobec zmian od marca 2019 r. W ramach funduszu 5 mln GBP przeznaczone zostanie na wsparcie firm z siedzibą lub posiadających oddział w Wlk. Brytanii na pokrycie kosztów szkoleń pracowników i poprawę IT. Fundusz 8 mln będzie podzielony na trzy transze: 3 mln skierowane do firm szkoleniowych na zwiększenie ilości kursów osiągalnych w krótkim terminie, jak też przygotowanie nowych kursów proponowanych w kolejnych miesiącach wspierających szkolenie przedstawicieli celnych. Dla spedytorów wyasygnowano 2 mln GBP z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie przygotowywania deklaracji celnych – firmy będą mogły skorzystać z grantów do 50% kosztów szkolenia pracowników. 3 mln GBP zostanie przeznaczone na poprawę IT dla małych i średnich firm specjalizujących się w dokonywaniu odpraw celnych w zakresie oprogramowania zwiększającego proces automatyzacji i wydajność sporządzania deklaracji celnych.       (źr. www.theloadstar.co.uk – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet