17 lis 2016

17 lis 2016

Rząd przyjął 33 ułatwienia ze #100zmianDlaFirm

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła pierwsze 33 ułatwienia z pakietu #100zmianDlaFirm wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy.

Najważniejsze przyjęte  zmiany to:

  • Nie będzie konieczności  występowania o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie podlegało ochronie;
  •  „utrwalona praktyka interpretacyjna” będzie mogła wynikać  z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;
  • Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;
  • jeżeli kontrola skarbowa wykazała, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT,  późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń;
  • Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe.;
  • urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;
  • prowadzenie pełnej księgowości będzie obowiązkowe dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro. Uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza;
  • firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników.
  • szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m kw.);
  • odstępstwa od projektu budowlanego (do 2 %) będą akceptowane bez żadnych formalności;

Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Trwają prace legislacyjne nad dalszymi zmianami.(źr.www.mir.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet