8 gru 2015

8 gru 2015

Rozwiązanie sytuacji na parkingu przy DCT Gdańsk tematem spotkania z przedstawicielami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, DCT oraz władz miasta, InvestGda

Przez:

Sekcja: Aktualności

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 3 grudnia br. w siedzibie Urzędu Miasta w Gdańsku zgodnie stwierdzili, że rozwiązanie sytuacji parkingu przy DCT Gdańsk jest koniecznością zarówno w postaci rozwiązania tymczasowego jak i docelowego. Wg. przedstawiciela InvestGda: – rozwiązanie docelowe to budowa parkingu buforowego (miejsc postojowych) z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu łącznicy ul. Sucharskiego i ul. Kontenerowej na ok. 100 tirów z opcją ewentualnej rozbudowy. Budowa takiego parkingu z projektowaniem to około rok czasu, licząc od teraz,
– rozwiązanie tymczasowe musi się opierać na dostępnych aktualnie lokalizacjach na terenach należących do podmiotów publicznych lub prywatnych w obrębie portu. Możliwe lokalizacje to np. tereny przy Ku Ujściu.
Sprawa dotycząca parkingu datuje się od momentu, kiedy to DCT zmienił warunki korzystania z parkingu;
– skracając dozwolony maksymalny czas parkowania ciężarówki z 12 do 2 godz,
– w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu postoju nakładając opłatę w wysokości 406 zł oraz 92 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
Spotkanie było konsekwencją wspólnego wystąpienia Pomorskiego Stowarzyszania Przewoźników Drogowych oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki do prezesa zarządu DCT Gdańsk, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i władz miasta. Organizacje były reprezentowane na spotkaniu przez przewodniczących: PSPD – Tomasza Rejka i PISiL – Marka Tarczyńskiego. Władze DCT tłumaczyły swoje stanowisko operacyjnym charakterem parkingu, który ma służyć wykonaniu niezbędnych czynności związanych z uzyskaniem dokumentów umożliwiających pobranie lub złożenie kontenera. Wg. terminalu czas, który został wskazany w nowym regulaminie, tj. 2 godziny jest wystarczający do wykonania tych czynności. DCT zaprzeczyło jakoby celem terminalu było zarabianie na usługach parkingowych – opłata została wyznaczona w takiej wysokości, by parking mógł spełniać funkcję, do której został przewidziany. (oprac. DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet