9 sie 2022

9 sie 2022

Rozporządzenie MF w sprawie wyznaczenia Dyrektora IAS w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych 

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Ustaw poz. 1580  opublikowane zostało rozporządzenie MF z dnia 22 lipca 2022 r. , w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych.  Dyrektora IAS w Warszawie wyznaczono do:

– wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR, prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących:

wiążącej informacji taryfowej,

-wiążącej informacji o pochodzeniu towaru

–  prowadzenia listy agentów celnych

– dokonywania wpisu osoby na listę agentów celnych oraz jego zmiany,

– wydawania decyzji w sprawach:

odmowy wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych,

zawieszenia działalności agenta celnego,

– wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (Żr. www.dziennikustaw.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet