7 mar 2019

7 mar 2019

Różnice kursowe ze sprzedaży akcji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor KIS w interpretacji z 19 lutego 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.635.2018.1.JKT) wyjaśnił , że skoro przychód wynikający ze sprzedaży akcji w 2017 r. nie stanowił przychodu z zysków kapitałowych, tylko przychód z pozostałych źródeł, to różnice kursowe powstałe w związku ze sprzedażą akcji zwiększają przychody lub koszty uzyskania przychodów z tego źródła, tj. winny być kwalifikowane do pozostałych źródeł. Również zakupione opcje walutowe stanowią koszty zabezpieczenia przychodów (z tytułu sprzedaży akcji) powstałych w 2017 r. niezaliczonych do zysków kapitałowych, a w związku z tym koszty te również winny być zaliczane do pozostałych źródeł.(Źr.www.sip.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet