15 lut 2016

15 lut 2016

Rozmowy polsko-rosyjskie dot. zezwoleń na 2016 rok – Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 11 lutego 2016 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa otrzymało stanowisko Rosji dotyczące prowadzonych negocjacji w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Strona rosyjska potwierdza swoją gotowość do wdrożenia porozumień osiągniętych w trakcie dotychczasowych rozmów.
Obecnie, wraz z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników międzynarodowych, które biorą aktywny udział we wszystkich rozmowach z Federacją Rosyjską, analizujemy treść otrzymanego pisma, na ile jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami. Pozwoli to na określenie wspólnego stanowiska do dalszych rozmów, a także terminu kolejnego posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. MIB jest gotowe do wznowienia rozmów z Rosją. (źr.www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet