20 gru 2017

20 gru 2017

Rozmowy dotyczące zaświadczenia A1 w Ministerstwie Rozwoju

Przez:

Sekcja: Aktualności

19 grudnia 2017 r. przedstawiciele ZMPD uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Spotkanie poświęcone było omówieniu barier prawnych, które utrudniają przedsiębiorstwom zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.

Spotkanie prowadził Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w MR. Jednym z podstawowych problemów omawianych podczas dyskusji była kwestia odmowy wydawania przez ZUS zaświadczeń A1 dla obcokrajowców zatrudnionych w polskich firmach. Podkreślano również potrzebę usprawnienia funkcjonowania urzędów wojewódzkich w zakresie wydawania pozwoleń na pracę, czy też ujednolicenia w skali kraju dokumentów niezbędnych do uzyskania tego zezwolenia.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju poinformowali, że prowadzą rozmowy z innymi resortami, m.in. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na temat usprawnienia procesu zatrudniania cudzoziemców, przyspieszenia procedury wydawania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę, wychodząc naprzeciw konieczności  zaspokojenia zapotrzebowania na pracowników na polskim rynku pracy we wszystkich branżach, w tym w transporcie drogowym. Prace Zespołu będą kontynuowane.    (źr.www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet