29 kwi 2016

29 kwi 2016

Rozmowy w Brukseli o projekcie ustawy, przekopie przez Mierzeję Wiślaną i bezpieczeństwie morskim.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na początku bieżącego  tygodnia Pan Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu  w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeprowadził w Brukseli rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Tematem rozmów to szczegółowy harmonogram procedury notyfikacji projektu ustawy,     czyli postępowania w ramach którego Komisja Europejska stwierdza jej zgodność z prawem unijnym.
Rozmowy dotyczyły także budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i dalszych etapów procedowania wniosku, który został złożony w Komisji.
– Budowa kanału żeglugowego ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Północno-Wschodniej części Polski, jak również polskiego bezpieczeństwa narodowego – podkreślał podsekretarz stanu w MGMiŻŚ.

Spotkania z oficerami wojsk państw NATO, osobami Sojuszu odpowiedzialnymi za kwestie strategiczne dotyczyły przygotowywanej przez Ministerstwo analizy strategicznej bezpieczeństwa morskiego, która ma być przekazana do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i aspektów bezpieczeństwa związanych z budową wspomnianego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. BBN, pod auspicjami Prezydenta RP Andrzeja Dudy, opracowuje Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP.( Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻŚ/MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet