6 kwi 2016

6 kwi 2016

Rosja – porozumienie w sprawie przewozów drogowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Jerzy Szmit i wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej,  Nikołaj Asauł podpisali 1 kwietnia 2016 r. porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych. Ustalono wielkość kontyngentu zezwoleń do końca grudnia 2016 r.  – Polska otrzyma 170 tysięcy zezwoleń, w tym 30 tysięcy zezwoleń Rosja – kraje trzecie , zaś strona rosyjska otrzyma 170 tys. zezwoleń, w tym 10 tys. na przewozy tranzytowe, przy czym wymiana zezwoleń nastąpi po opublikowaniu przez Rosję zmienionego rozporządzenia w sprawie kontroli transportu.
Niewykorzystane dotychczas zezwolenia, które przydzielono na mocy tymczasowego porozumienia zawartego w lutym 2016 r., zachowują ważność.
Na mocy podpisanego porozumienia powołana zostanie polsko – rosyjska grupa interwencyjna, w której skład wejdą przedstawiciele administracji rządowych oraz przewoźników z obu krajów.  Zadaniem grupy będzie rozwiązywanie konkretnych problemów przewoźników np. z policją czy służbami kontroli transportu.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet