4 mar 2021

4 mar 2021

Rosja -nowe przepisy dotyczące regulowania mandatów karnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury przekazało informację w sprawie wprowadzenia nowych przepisów na terenie Rosji dotyczących obowiązku opłacania kar pieniężnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełniane na terytorium Federacji Rosyjskiej. Poniżej treść informacji Rosyjskiej Państwowej Inspekcji Ruchu Drogowego

Rosyjska Państwowa Inspekcja Ruchu Drogowego informuje przewoźników zagranicznych o konieczności uiszczania opłat za mandaty karne dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym.

8 grudnia 2020 roku nabrały mocy prawnej przepisy Prawa Federalnego № 398-FZ, do którego zostały wprowadzone poprawki  w Prawie Federalnym «O kontroli państwa, dotyczącej realizacji międzynarodowego transportu samochodowego oraz o odpowiedzialności za naruszenie porządku ich wykonywania».

W przypadku, gdy przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej w punkcie kontrolnym stwierdzony zostanie fakt, że na środku transportu należącym do przewoźnika zagranicznego będzie ciążyć nieopłacony mandat nałożony za naruszenie prawa, które wcześniej miało miejsce na terytorium Rosji z udziałem danego środka transportu, dalsze poruszanie się pojazdu po kraju będzie możliwe tylko po uiszczeniu wskazanego mandatu.

Zagraniczny przewoźnik lub osoba działająca w jego imieniu w ciągu trzech godzin od momentu przybycia środka transportu do punktu kontrolnego na granicy państwowej powinien opłacić mandaty. Jeśli tego nie dokona, zostaną wobec niego podjęte kroki zmierzające do wydalenia środka transportu z terytorium Federacji Rosyjskiej.

Określone przepisy Prawa Federalnego nabierają mocy prawnej 7 lipca 2021 roku. Poczynając od tego dnia, obowiązek uiszczenia opłaty za mandat nałożony za popełnione wykroczenia względem prawa Federacji Rosyjskiej w sferze ruchu drogowego będzie dotyczyć również wyjeżdżających z terytorium Rosji zagranicznych środków transportu. Taki środek transportu może być dopuszczony do wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej tylko po uiszczeniu opłaty za wcześniej nałożony mandat.

Informujemy również, że istnieje możliwość sprawdzenia nieopłaconych mandatów nałożonych na środki transportu wykorzystywane przez zagranicznych przewoźników na oficjalnej stronie internetowej Rosyjskiej Państwowej Inspekcji Ruchu Drogowego https://xn--90adear.xn--p1ai/check/fines (Źr.tlp.org.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet