29 sty 2018

29 sty 2018

Rok 2018 rokiem transportu multimodalnego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Unijna komisarz ds. transportu Violetta Bulc ogłosiła rok 2018 rokiem transportu multimodalnego, podczas którego Komisja Europejska zwracać będzie uwagę na znaczenie multimodalności dla europejskiego systemu transportowego. W czasie spotkania zamykającego rok 2017 jako rok transportu morskiego  komisarz dokonała  oficjalnego ogłoszenia roku 2018 rokiem multimodalności zapowiadając szereg  inicjatyw KE dotyczących współpracy z sektorem transportu służących jego funkcjonowaniu jako w pełni zintegrowanego systemu. Zapowiedziała ona na rok 2018 szereg wydarzeń, wśród nich:

– konferencję na wysokim szczeblu European  Multimodal Freight Transport, 20 marca  w Sofii,

– Transport Research Arena, 16 – 19 kwietnia   w Wiedniu,

– TEN-T Days Connecting Europe, 25 – 27 kwietnia w Ljubljanie,

W ciągu roku Komisja przedstawi szereg inicjatyw legislacyjnych mających na celu promocję funkcjonowania sektora transportu jako zintegrowanego systemu. Kluczowymi obszarami będą:  digitalizacja zwłaszcza w zakresie elektronicznych dokumentów transportowych, cyfrowe systemy korytarzy informacyjnych, zachęty ekonomiczne służące promocji multimodalności (rewizja dyrektywy dot. transportu kombinowanego), nowe studium w sprawie internalizacji kosztów zewnętrznych, wsparcie infrastruktury multimodalnej i innowacji (fizyczne i cyfrowe zwłaszcza w kontekście programu Connecting Europe Facility, Horyzont 2020 i nowego programu ramowego Framework Programme w sprawie badań i innowacji (FP9).      (źr. CLECAT Newsletter 2018/004- DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet