29 gru 2023

29 gru 2023

Rejestr przejściowy CBAM – dostęp przez PUESC od 1.01.2024 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł MF  poinformował, że dostęp do Rejestru przejściowego CBAM przez PUESC od 1.01.2024 r.,mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM” oraz powiązane ze Zgłaszającym CBAM zarejestrowanym na PUESC w obszarze „cło”.

Właściciel firmy/osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji nie musi podejmować żadnych działań. Dla aktywnych na dzień 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorców zarejestrowanych na PUESC w obszarze „cło”, którzy są powiązani ze swoją firmą jako „właściciel/osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji” – uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM” zostanie nadane z urzędu. Uprawnienie będzie dostępne od 1 stycznia 2024 roku.

Pracownik lub pełnomocnik firmy zgłaszającego CBAM , który chce uzyskać uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”,  musi złożyć wniosek WPE0001 Rejestracja, aktualizacja reprezentacji firmy. We wniosku tym należy zaznaczyć uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”. Ponadto, należy załączyć elektronicznie podpisane przez mocodawcę upoważnienie, z którego będzie wynikało wprost, że jesteś pracownikiem lub pełnomocnikiem Zgłaszającego CBAM i jesteś uprawniony do „Dostępu do rejestru CBAM”.

Jeśli załączone upoważnienie nie jest podpisane elektronicznie, to oryginał upoważnienia musi zostać przesłany do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań.

Dopiero po otrzymaniu oryginału upoważnienia wniosek „WPE0001 Rejestracja, aktualizacja reprezentacji firmy” zostanie rozpatrzony.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji i aktualizacji reprezentacji firmy znajdująsię w opisach usług:

  1. Rejestr przejściowy CBAM jest dostępny na portalu Komisji Europejskiej (strona otwiera się w nowym oknie).Po uruchomieniu linku użytkownik zostaje przekierowany na stronę „Skąd Jesteś, Where Are You From?”, na której wybiera domenę „Domena celna”, kraj „Poland” oraz rodzaj użytkownika. Wybierając rodzaj użytkownika, wybierz tylko jedną z dwóch ról:
  • „Pracownik” – jeżeli jesteś pełnomocnikiem lub pracownikiem Zgłaszającego CBAM,
  • „Przedsiębiorca” – jeżeli jesteś właścicielem/osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji Zgłaszającego CBAM.

Uwaga! Przy logowaniu do CBAM nie należy wybierać rodzaju użytkownika „Przedstawiciel celny”.

  1. Następnie użytkownik zostaje przekierowany na portal PUESC, gdzie wymagane jest logowanie (użytkownik musi posiadać konto na PUESC).
  2. Po zalogowaniu użytkownik wybiera kontekst reprezentacji, w którym chce pracować. Kontekst reprezentacji należy rozumieć jako kontekst podmiotu, w imieniu którego użytkownik będzie wysyłał sprawozdanie i w imieniu którego posiada nadane uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”.
  3. Po wyborze kontekstu reprezentacji użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do rejestru CBAM.
    Uwaga! Zmiana kontekstu reprezentacji w CBAM wymaga wylogowania się, ponownego zalogowania i wyboru kontekstu, w którym użytkownik chce pracować. Zaleca się pracę w przeglądarce w trybie incognito. System CBAM nie usuwa w pełni danych z poprzedniego logowania i po przelogowaniu może w dalszym ciągu mieć zapisane dane z poprzedniego logowania.(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet