3 kwi 2020

3 kwi 2020

Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone

Przez:

Sekcja: Aktualności

Specustawa pomocowa zawiesiła obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Nie do końca jednak wiadomo, czy chodzi o wszystkie schematy czy tylko te krajowe. Zdaniem ekspertów, zawieszenie dotyczy wszystkich transakcji – także tych międzynarodowych.

Opublikowana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) zawiera m.in. regulacje dotyczące wydłużenia terminów na dokonanie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Jedno z takich rozwiązań dotyczy wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

Wbrew temu co wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, zawieszenie raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich rodzajów schematów podatkowych, także schematów  podatkowych transgranicznych.

Źródło:  Prawo.pl dla LEX z dn. 02.04.2020 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet