20 lip 2016

20 lip 2016

Raport w sprawie wykroczeń celnych i sankcji zaakceptowany

Przez:

Sekcja: Aktualności

Raport w sprawie propozycji dyrektywy dotyczącej wykroczeń celnych i sankcji został przyjęty przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów  (IMCO) Parlamentu Europejskiego. Znaczna większość poprawek zgłoszona przed głosowaniem została zaakceptowana. Wg. CLECAT’u raport oznacza znaczny postęp w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. W szczególności CLECAT zwraca uwagę na wyjaśnienie sprawy,  iż proponowane w dyrektywie sankcje nie są sankcjami o charakterze sankcji kryminalnych, rozróżnienie wykroczeń intencjonalnych i będących wynikiem niedbalstwa, usunięcie koncepcji  bezwzględnej odpowiedzialności, nałożenie kar bazujących na wysokości uszczuplonego cła w miejsce wartości towaru, wprowadzenie opcji porozumienia w drodze ugody. Z drugiej jednak strony CLECAT ma poważne obiekcje odnośnie wprowadzenia możliwości stosowania  w niektórych przypadkach przez kraje członkowskie sankcji o charakterze kryminalnym.  Głosowanie nad raportem IMCO w Parlamencie Europejskim jest spodziewane 22 listopada br. CLECAT będzie kontynuował dialog z członkami Parlamentu i stałymi przedstawicielstwami.      (źr. CLECAT Newsletter 2016/28 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet