25 paź 2017

25 paź 2017

Rada Unii Europejskiej – stanowisko ws. pracowników delegowanych

Przez:

Sekcja: Aktualności

23 października w  Luksemburgu  odbyło się posiedzenie Rady UE do spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) z udziałem ministrów krajów członkowskich ds. zatrudnienia i pracy poświęcone nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Rada przyjęła stanowisko ws. pracowników delegowanych przy sprzeciwie  Polski , Węgier, Litwy i Łotwy. Od głosu wstrzymały się Wielka Brytania, Irlandia i Chorwacja.  Polska uważa, że sektor transportu nie powinien zostać objęty dyrektywą.
Zgodnie z przyjętym przez Radę UE stanowiskiem transport (z wyjątkiem tranzytu) nie został wyłączony z dotychczasowych zasad delegowania. Pełne stosowanie przepisów o delegowaniu zostanie jednak odłożone w transporcie do czasu przyjęcia przepisów szczególnych zaproponowanych przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. w ramach Pakietu Mobilności. Rada UE zdecydowała, że techniczne szczegóły dot. transportu drogowego znajdą się w kolejnych dyrektywach.

W przyjętym stanowisku okres delegowania ustalono na 12 miesięcy, przy czym będzie można wystąpić w określonych przypadkach o dodatkowe 6 miesięcy. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wdrożenie nowych przepisów od momentu, gdy zaczną obowiązywać, a firmy będą mieć 4 lata na dostosowanie się do nich. Utrzymano zasadę równej płacy za równą płacę w tym samym miejscu oraz zasadę, zgodnie z którą koszty zakwaterowania, wyżywienia  i transportu wypłacane są zgodnie z przepisami państwa wysyłającego.(Źr. www.pspdgdynia.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet