4 gru 2023

4 gru 2023

Rada ds. Transportu UE z udziałem wiceministra infrastruktury RP Rafała Webera w Brukseli

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wiceminister Rafał Weber  będzie prezentował stanowisko dotyczące transportu drogowego w Unii Europejskiej  — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, w szczególności wpływu na funkcjonowanie unijnego, w tym polskiego sektora transportu drogowego umowy Unia Europejska-Ukraina, obowiązującej od 1 lipca 2022 r. W myśl jej zapisów, kierowcy ukraińscy zostali czasowo zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na wjazd do Unii Europejskiej. Stało się to jednym z głównych powodów zorganizowania przez przedstawicieli branży protestu na polsko-ukraińskiej granicy.

Zgodnie z deklaracją ministra infrastruktury Alvina Gajadhura, zostały wzmocnione kontrole ciężarówek po polskiej stronie granicy. Jednakże podnosimy ten temat także na szczeblu europejskim, ponieważ to w Komisji Europejskiej znajduje się klucz do usunięcia przyczyn protestu. Chcemy, aby pilnie został powołany komitet do zbadania skutków obowiązywania umowy Unia Europejska-Ukraina na unijny sektor transportu  — dodał R. Weber. Wiceszef resortu infrastruktury stwierdził, że Polska będzie zabiegać o poparcie m.in. państw Grupy Wyszehradzkiej w tym postulacie.

W 2021 r. udział polskich przedsiębiorców w przewozach drogowych wykonywanych w relacji: Polska-Ukraina wynosił około 38%, zaś przewoźników z Ukrainy – 62%. Według stanu na koniec października 2023 r. polscy przewoźnicy drogowi wykonywali zaledwie około 8% takich przewozów, zaś przewoźnicy z Ukrainy – 92%.

Obrady Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii zostały zaplanowane na cały dzień. W programie jest m.in. omówienie propozycji aktów prawnych dotyczących transportu drogowego oraz morskiego. Są to:

– Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie obciążeń i wymiarów niektórych pojazdów drogowych,

– Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o przerwach i odpoczynku w sektorze okazjonalnego przewozu osób,

– Dyrektywa w sprawie praw jazdy,

– Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego,

– Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu,

– Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zanieczyszczeń pochodzących ze statków,

– Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery,

– Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie dochodzeń dotyczących wypadków w sektorze transportu morskiego.

Źródło: gov.pl/ HW

 

 

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet