24 wrz 2015

24 wrz 2015

Rachunek bankowy lokaty też trzeba zgłosić

Przez:

Sekcja: Aktualności

Toruń 2012 006WSA w Poznaniu, w wyroku z 28 sierpnia 2015 r (sygn. akt I SA/Po 271/15) orzekł, że Spółka zobowiązana jest do składania do urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizującego NIP-2 w związku z zakładaniem/likwidacją lokat terminowych. Z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – tzw. ustawy o NIP i przepisów wykonawczych do tej ustawy wynika, że zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera m.in. wykaz rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Lokaty terminowe bez wątpienia są związane z tą działalnością , ponieważ nadwyżka środków finansowych z prowadzonej działalności jest lokowana na tych rachunkach. Wyrok jest nieprawomocny. (Źr. www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet