5 maj 2016

5 maj 2016

Przywóz i wywóz środków płatniczych do i z Polski

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. przewiduje konieczność zgłaszania przywozu spoza UE i wywozu poza terytorium Unii- przez rezydentów i nierezydentów, krajowych lub zagranicznych środków płatniczych , jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dokonanie czynności. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również złota dewizowego i platyny dewizowej bez względu na ich wartość. Również przepisy unijne-  Rozporządzenie (WE)  nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady  z 26 października 2005 r., dotyczące kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii i wywożonych poza Unię- nakładają na osoby fizyczne przewożące środki pieniężne w wysokości przekraczającej 10.000 euro lub wyższej, niezależnie od tego czy są one własnością tej osoby, obowiązek złożenia deklaracji . (Źr.www.granica.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet