11 gru 2019

11 gru 2019

Przypominamy o zmienionych granicach odpowiedzialności w Konwencji Montrealskiej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na początku tego roku ICAO zmieniło  limit odpowiedzialności w art. 22 ust. 3 konwencji montrealskiej z 1999 r. z 19 SDR/ kg do 22 SDR / kg za przewóz ładunków podlegający przepisom ww. konwencji. Podwyższony limit odpowiedzialności wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2019 r.

Sekretariat IATA wdrożył zmianę ograniczenia odpowiedzialności wynikającą z konwencji na Rezolucję IATA 600b (warunki umowy na odwrotnej stronie Air Waybill’a) i Rezolucję 600i (e-AWB), przyjmując z dniem 28 grudnia 2019 r nowy limit odpowiedzialności  do 22 SDR/kg oraz harmonizując w ten sposób limit na wszystkich szlakach handlowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 konwencji montrealskiej z 1999 r. „ W przewozie ładunku odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia jest ograniczona do kwoty 17 Specjalnych Praw Ciągnienia za kilogram [obecnie 19 i 22 na dzień 28.12.2019], chyba że nadawca  złożył, w chwili gdy pakunek został wydany przewoźnikowi, specjalną deklarację  interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia i dokonał dodatkowej opłaty, w przypadku istnienia takiego wymogu. W takim przypadku przewoźnik ponosi odpowiedzialność do kwoty nieprzekraczającej kwoty zadeklarowanej, chyba że udowodni, że suma ta jest większa niż rzeczywisty interes nadawcy w dostawie do miejsca przeznaczenia ”. ( Źródło: CLECAT/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet