3 mar 2017

3 mar 2017

Przewozy kolejowe w 2016 r. i w styczniu 2017 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego podsumował pierwszy miesiąc 2017 r. Odnotowano wzrost przewozów  – o 8,6 % więej niż w analogicznym okresie 2016 r., również w pracy przewozowej (o 8,3 %) i pracy eksploatacyjnej (7,9 %). Średnia odległość przewożonych ładunków wyniosła 217 km i jest zbliżona do wartości ze stycznia ubiegłego roku.
Liderem wśród przewoźników pozostaje  PKP Cargo z wynikiem 44,2% (44,67 % w 01.2016 r.) udziału w rynku, kolejne miejsca zajmują DB Cargo – 20% (19,15 %), Lotos Kolej – 5,9% (6,48 %), PKP LHS- 4,6%. (3,98 %), CTL Logistics – 4 % (4,75 %).
Wyniki za styczeń są dobrym prognostykiem na przyszłość, bowiem w 2016 r. mieliśmy  do czynienia z tendencją spadkową. – przetransportowano 222,2 mln ton ładunków co stanowiło spadek w porównaniu do 2015 r. o 1,1%. Jedynie praca przewozowa została utrzymana na niezmienionym poziomie. Podobnie jak w latach poprzednich, nastąpił spadek w transporcie ładunków masowych. Zmiana struktury ładunków wpłynęła na to, że wielu przewoźników odnotowało zwiększenie przewozów lżejszych ładunków, ale na dłuższe odległości. Spadki wolumenu przewozów w dominujących grupach ładunków częściowo rekompensowały przewozy związane z wykorzystaniem kontenerów. Masa przewiezionych towarów w  transporcie intermodalnym wzrosła o blisko 24% do 12,8 mln ton i jak informuje UTK to najlepsze w historii wyniki branży.

W 2016 r. udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął poziom 5,8%. i był wyższy o blisko 1,2%. W porównaniu z rokiem 2015. Przewoźnicy kolejowi przetransportowali w ubiegłym roku rekordową liczbę jednostek ładunkowych – łącznie blisko 951 tys. sztuk, w tym nieomal 917 tys. kontenerów (wzrost przetransportowanych jednostek o 27,6 %). W strukturze jednostek transportowych w transporcie intermodalnym dominują kontenery, których udział w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2016 r. wyniósł 96,4 %. Sytuacja na rynku jest  nadal trudna i  wymagająca działań dostosowujących infrastrukturę,  likwidację tzw. ,,wąskich gardeł” oraz działań zmierzających  do podniesienia średnich prędkości handlowych. Wzrost występuje co prawda w przewozach intermodalnych, jednak zdaniem urzędu, segment ten cały czas wymaga wsparcia. Dla dalszego rozwoju tej gałęzi transportu niezbędne jest zapewnienie stabilnych zasad dostępu do infrastruktury, co pozwoli to na długofalowe planowanie inwestycji, między innymi w specjalistyczny tabor .    (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet