27 lis 2020

27 lis 2020

Przewozy intermodalne – III kwartał 2020 roku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pomimo pandemii przewozy intermodalne rozwijają się systematycznie. W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. masa przewozów intermodalnych wzrosła o ponad 18%,a liczba jednostek o blisko 17 %. Od początku tego roku przewieziono koleją niemal tyle intermodalu co w całym 2018 r.

W trzecim kwartale 2020 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 438 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło 724 tysiące TEU. Ich liczba wzrosła o 25,1 % (wg TEU o 33,9%)w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku .

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2020 r. wyniosła blisko 6,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa wynosiła prawie 2 mld tonokilometrów. To wzrosty o odpowiednio 20 i 7,6 %  porównując do III kwartału 2019 r. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10,5 % wg masy.

W okresie I-III kwartału w przewozach intermodalnych masa ładunków osiągnęła blisko 17 mln ton, praca przewozowa wyniosła prawie 5,5 mld tonokilometrów, co oznacza wzrost o ponad 18 i 5,7 % w porównaniu z tym samym czasem w 2019 r.

W III kwartale 2020 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 21 licencjonowanych przewoźników.Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Statystyka przewozów towarowych.(Źr.www.utk.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet