15 paź 2019

15 paź 2019

Przewoźnik nie straci licencji za jazdę na „lewym paliwie”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów wycofuje się ze zmian w kodeksie karnym skarbowym przewidującym obligatoryjne orzekanie zakazu prowadzenia działalności transportowej w przypadku przestępstwa akcyzowego (wykorzystania oleju opałowego zamiast napędowego). By wyeliminować to zjawisko, MF dąży do wprowadzenia mechanizmu, który pozwoli w takich przypadkach odbierać zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego, nie mniej jednak na chwilę obecną resort oświadczył, że wycofuje się ze zmian. ( Źródło: DGP 15 października 2019 roku nr 200 (5102)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet