27 lis 2015

27 lis 2015

Przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński wybrany na stanowisko Vice-Prezydenta organizacji CLECAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 20 listopada br. Walne Zgromadzenie CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), której członkiem jest Polska Izba Spedycji i Logistyki jednogłośnie dokonało wyboru Marka Tarczyńskiego na stanowisko Vice-Prezydenta tej organizacji.
Nowym Prezydentem CLECAT został Steve Parker reprezentujacy brytyjskie zrzeszenie spedytorów BIFFA piastujący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Instytutu ds. Celnych. (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet