28 lis 2016

28 lis 2016

Przemieszczanie pustych kontenerów to koszt nawet 20 mld USD rocznie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wg. Boston Consulting Group (BCG) przemieszczanie pustych kontenerów może stanowić dla żeglugi koszt rzędu 15 – 20 mld USD rocznie stanowiąc do 8% kosztów operacyjnych linii żeglugowych. Wg. oceny  BCG zaprezentowanej podczas ubiegłotygodniowej konferencji w Rotterdamie poświęconej transportowi intermodalnemu, ilość pustych kontenerów przemieszczanych w skali ogólnoświatowej wynosi 15% ruchów wszystkich kontenerów w USA, 14% w Ameryce Łacińskiej, 29% w Europie, 16% na Środkowym Wschodzie i 25% w Chinach. Problem wynika z różnych przyczyn, w tym braku zbilansowania obrotów handlowych i nieefektywności siatki połączeń – tej ostatniej przypisuje się 33% udziału w kosztach przemieszczania. Rozwiązania problemu BCG upatruje w elektronicznych platformach zdolnych do analizy rynku pod kątem osiągalności pustych kontenerów,  możliwości przewozowych na statkach, slotów i  wiążących w ten sposób załadowców  towarów z dysponentami pustych kontenerów.       (źr. CLECAT Newsletter 2016/43 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet