19 czrw. 2020

19 czrw. 2020

Przejścia graniczne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych obowiązuje od dnia 16 czerwca 2020 r.

Regulacje rozporządzenia dotyczą ograniczeń ruchu na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Wykaz tych przejść, wraz z rodzajem dozwolonego przez nie ruchu granicznego, określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia. ( Źródło: DGP  e – wydanie z dn. 18.06.2020 r. HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).