11 paź 2022

11 paź 2022

Przegląd rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych konsorcjów (CBER) przez CLECAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

CLECAT  w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej przesłał swoją informację zwrotną w sprawie oceny rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych konsorcjów (CBER).

W swoim oświadczeniu CLECAT rozwija swoje argumenty, dlaczego CBER nie powinno być przedłużane. W ocenie CLECAT’u  CBER mogło być uzasadnione dwie dekady temu, natomiast aktualnie warunki wyłączenia na mocy CBER nie spełniają wszystkich czterech wymogów o których mowa w art. 101 ust. 3 TFUE w obecnych i przewidywanych warunkach rynkowych.

Dramatyczne zmiany, które nastąpiły na rynku żeglugi kontenerowej od czasu odnowienia w 2020 r., pokazały, że CBER umożliwia przewoźnikom czerpanie korzyści z ważnych zmian rynkowych, takich jak połączone cyfrowe usługi informacyjne i pionowa integracja funkcji łańcucha dostaw kosztem pozostałych uczestników łańcucha dostaw, a w ostateczności także konsumentów.

CLECAT wzywa zatem do zniesienia CBER, który uważa za przestarzały środek, zapewniający armatorom zbyt wiele możliwości interpretacyjnych oraz który przedłuża pilnie potrzebne działania egzekucyjne. Po wygaśnięciu CBER potrzebne będą wytyczne dotyczące stosowania reguł konkurencji UE w sektorze żeglugi liniowej, biorąc pod uwagę specyfikę tej branży.

W poniedziałek w bieżącym tygodniu CLECAT i 9 innych organizacji (EBU, ESC, ESPO, ETA, FEPORT, FIATA, GSF, FIDI i UIRR) również wysłały list otwarty do wiceprzewodniczącej KE Margrethe Vestager, w którym poinformowały Komisję, że wspólnie wzywają do zmiany ram prawnych, w których linie żeglugi kontenerowej mogą współpracować, a zatem  aby nie przedłużać rozszerzenia rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych konsorcjów.

Z oficjalnym stanowiskiem CLECAT’u oraz treścią listu można zapoznać się pod linkiem:

https://www.clecat.org/media/joint-letter-clecat_gsf_feport_uirr_ebu_eta_esc_fiata_espo_fidi-to-vp-vestager_031022.pdf

Źródło: CLECAT newsletter/ HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet