12 gru 2022

12 gru 2022

Przegląd ADR w 2023

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przepisy ADR dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych jest zwykle poddawany przeglądowi co dwa lata, przy czym zmiany wchodzą w życie w latach nieparzystych. Rok 2023 nie jest wyjątkiem, w którym nastąpi aktualizacja rozporządzenia od 1 stycznia.

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zwyczajowa międzynarodowego rozporządzenia ADR dotyczącego transportu towarów niebezpiecznych .  Poniżej wskazujemy najbardziej istotne:

  • Obowiązek wyznaczenia konsultanta ADR : od teraz firmy przewożące towary niebezpieczne, choćby tylko jako nadawcy, będą musiały wyznaczyć konsultanta ds. bezpieczeństwa. Obowiązek dotyczy również firm, które dokonują sporadycznych wysyłek lub niewielkich ilości towarów i/lub odpadów niebezpiecznych w celach transportowych.
  • Automatyczne gaśnice i ochrona termiczna : obowiązek posiadania automatycznych gaśnic w komorze silnika oraz ochrony termicznej jest rozszerzony również na pojazdy przemysłowe przewożące niektóre łatwopalne ciecze i gazy, w szczególności na pojazdy kategorii FL do transportu masowego (w przeszłości wyposażenie było obowiązkowe tylko w pojazdach kategorii EX/III).
  • Zawory bezpieczeństwa : Cysterny przeznaczone do przewozu gazów skroplonych łatwopalnych powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i posiadać oznaczenia dotyczące zaworów bezpieczeństwa.
  • Materiały żrące : dla klasy 8, odnoszącej się do przewozu materiałów żrących, określa się „przypisać I grupę pakowania dla tych materiałów żrących, dla których nie jest możliwe zdefiniowanie grupy pakowania na podstawie badań”.
  • Oszacowanie masy transportowanych odpadów ADR : często w przypadku przemieszczania odpadów informacja o ilości transportowanych odpadów ADR jest szacowana i wskazywana jako wartość zakładana, odsuwając w czasie weryfikację dokładnej ilości „do miejsca przeznaczenia”. ADR 2023 określa, że ​​oszacowania ilości można dokonać pod następującymi warunkami: w przypadku pakowania do dokumentu przewozowego dołącza się wykaz opakowań wskazujący rodzaj i nominalną objętość; w przypadku kontenerów szacunki opierają się na ich nominalnej objętości i innych dostępnych informacjach; w przypadku zbiorników na odpady pakowanych próżniowo oszacowanie jest uzasadnione na przykład kosztorysem dostarczonym przez nadawcę lub wyposażeniem pojazdu. (Źródło: uominietansporti.it z dn. 05.12.2022 r./HW)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet