4 sie 2016

4 sie 2016

Przedwczesne rozwiązanie umowy dzierżawy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości, na których prowadzona była działalność przynosząca straty, można zaliczyć do kosztów podatkowych takie stanowisko zajął  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia15 lipca 2016 r. sygn. akt II FSK1698/14.Sprawa dotyczyła spółki , która prowadziła działalność w dzierżawionej nieruchomości ponosząc straty na tej działalności.

Spółka postanowiła rozwiązać umowy dzierżawy, co wiązało się z zapłatą odszkodowania. Izba skarbowa stała na stanowisku, że wydatek taki nie może być uznany za koszt podatkowy, gdyż nie jest ponoszony w celu uzyskania przychodu, nie służy również zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. W ocenie sądu działanie spółki ma  na celu zabezpieczenie istniejącego źródła przychodów tak, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób, przy czym nie należy, jak uczynił to Minister Finansów, źródła przychodu oceniać wyłącznie przez pryzmat działalności na dzierżawionych nieruchomościach, czyli jednego zdarzenia gospodarczego, lecz należy wziąć pod uwagę całokształt działalności gospodarczej spółki. Kwoty odszkodowania będą niższe nie tylko od kosztów dzierżawy nieruchomości do końca okresu obowiązywania umów dzierżawy, ale wypłata odszkodowania będzie korzystniejsza również po uwzględnieniu możliwych do uzyskania przychodów z poddzierżawy. Wydatek jaki spółka poniesie na zapłatę odszkodowania jest wydatkiem wpływającym na rezultat finansowy jej działalności. (Źr.www. orzeczenia. nsa. gov. pl/doc/CC98299A7C-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet