3 kwi 2020

3 kwi 2020

przedstawianie organom celnym  dokumentów poświadczających pochodzenie towarów w imporcie

Przez:

Sekcja: Aktualności

W związku z niejednolitą praktyką organów celnych w zakresie akceptacji nieoryginalnych świadectw pochodzenia towarów PISiL  zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do MF . Departament Ceł Ministerstwa Finansów odpowiedział na nasze wystąpienie informując, że zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w okresie pandemii polskie organy celne będą akceptować świadectwa pochodzenia w formie kopii papierowej lub elektronicznej (skany). Zalecenia w tej sprawie zostały już przekazane izbom administracji skarbowej i urzędom celno-skarbowym. (KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).