28 lut 2022

28 lut 2022

Przedłużenie o kolejne 3 lata obligatoryjnego MPP

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jest zgoda KE na przedłużenie o kolejne 3 lata obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności- split payment Od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i firmy dalej będą miały obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach.

W kwietniu 2021 r. Polska przedłożyła Komisji Europejskiej sprawozdanie na temat ogólnego wpływu MPP na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których ten środek dotyczy. Przedłożenie sprawozdania w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie w Polsce tego rozwiązania było niezbędnym i kluczowym warunkiem do ubiegania się przez Polskę o przedłużenie stosowania MPP.

W lipcu 2021 r. do KE został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r.

Wniosek legislacyjny (projekt decyzji derogacyjnej) został przedstawiony przez KE 22 lutego 2022 r. przewiduje się, że decyzja derogacyjna zostanie przyjęta przez Radę UE w marcu 2022 r. Jednak kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości stosowania w Polsce tego mechanizmu, w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady zawarte zostało uregulowanie potwierdzające jej wcześniejsze stosowanie (tj. od 1 marca 2022 r., zgodnie z wnioskiem derogacyjnym RP).

W związku z tym od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i w dalszym ciągu będzie występował obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach, w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Według danych MF od 2015 r. luka VAT spadła o połowę – z 24 proc. do niewiele ponad 10 proc. w 2020 r.

Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej w trudnym 2020 r. luka VAT w Polsce nie tylko nie wzrosła, ale uległa dalszemu spadkowi do poziomu 10 proc.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet