15 sty 2018

15 sty 2018

Przebudowa kolejowej stacji towarowej Gliwice Port

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozpoczęto kompleksową, realizowaną kosztem 30 mln zł, przebudowę kolejowej stacji towarowej Gliwice Port – głównego punktu obsługującego Śląskie Centrum Logistyki i ładunki transportowane drogą wodną na Kanale Gliwickim. Dzięki modernizacji stacja zwiększy przepustowość węzła kolejowego, dostosuje przestarzałą infrastrukturę do obowiązujących standardów i pozwoli na sprawniejszy przewóz ładunków, przyjmie dłuższe składy pociągów o długości nawet 800 metrów.

Ta należąca w ponad ¾ do samorządu Gliwic spółka obsługuje m.in. gliwicki port rzeczny, kolejowy i drogowy terminal przeładunkowy oraz magazyny i biura.

Wartość inwestycji realizowanej przez PKP PLK w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” wynosi 30 mln zł. Prace mają potrwać maksymalnie do końca listopada. W ich trakcie przewidziano zamknięcia torowe na liniach 167 i 675, ma też zostać  naprawiona linia 711 między Maciejowem Północnym a Gliwicami.

Modernizacja stacji wiąże się z planami szerszego wykorzystania Kanału Gliwickiego i Odry do transportu, m.in. węgla. W ubiegłym roku, po pięciu latach przerwy, w porcie wznowiono przeładunek węgla, wysyłając ponad 120 tys. ton tego paliwa.

Obecnie na Kanale Gliwickim, przy wsparciu środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzona jest modernizacja czterech z sześciu śluz (dwie pozostałe zostały już przy wsparciu POIiŚ na lata 2007-2013 zmodernizowane – prace zakończyły się w 2015 r.). Prace na ostatniej z nich powinny zakończyć się na początku 2021 r. Dodatkowy zakres prac na Kanale Gliwickim ma określić planowane studium wykonalności dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.    (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet