22 lut 2024

22 lut 2024

Protesty rolników – możliwa blokada dojazdu do terminalu w Świecku

Przez:

Sekcja: Aktualności

W kraju nie ustają protesty rolników przeciwko ukraińskiej konkurencji i unijnym przepisom. Władze gminy Słubice będą rozmawiały 21 i 22 lutego 2024 roku  z rolnikami planującymi zgromadzenie publiczne na drodze dojazdowej do terminalu w Świecku. Rolnicy planują zgromadzenie publiczne od godz. 13 dnia 25 lutego do północy 20 marca. Zawiadomienie wpłynęło do gminy, jej władze będą ustalały dzisiaj i jutro szczegóły lokalizacji zgromadzenia.

Zgłoszenie obejmuje węzeł drogowy Słubice-Zielona Góra (droga nr 29) z trasą Poznań – Berlin (A2) oraz droga od wymienionego węzła do przejścia granicznego Świecko. Rolnicy zamierzają blokować pasy drogi A2 (E-30) w obu kierunkach). A2 jest jedną z głównych arterii dla transportu międzynarodowego łączącego Polskę i Niemcy. Wg pomiarów dokonanych przez GDDKiA w sezonie 2020/21 średni dobowy ruch przekraczał 20 tys. pojazdów silnikowych na dobę.

Tymczasem IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) wzywa Komisję Europejską do wkroczenia i zalecenia państwom członkowskim wdrożenia zielonych korytarzy dla ciężarówek w UE. ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 21.02.2024 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet