4 cze 2024

4 cze 2024

Propozycja rządu ws. obniżenia podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury zaproponuje tymczasowe zmniejszenie podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla kierowców. Zamiast przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia proponuje przyjąć minimalne wynagrodzenie. Planowane odstępstwo może wynosić od –18 miesięcy –  do 12 miesięcy. Projekt nowelizacji  ma być w czerwcu konsultowany z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Biorąc pod uwagę proces legislacyjny, Sejm zajmie się nowelizacją jesienią. Spodziewany jest 14-dniowe vacatio legis, zatem ulgi będą obwiązywać najprawdopodobniej od początku przyszłego roku. ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 03.06.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet